Hírlevélből

Részvételi feltételek


Jogosultsági kritériumok a Meet and Code támogatásra

A Meet and Code támogatásra csak Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Horvátországban, Írországban, Kazahsztánban, Lengyelországban, Magyarországon, Moldovában, Németországban, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Svájcban és Ukrajnában regisztrált civilszervezetek pályázhatnak. Minden benyújtott rendezvényötletnek a szeptember 1-től október 31-ig 2022 tartó időszakban kell megvalósulnia, az EU Code Week szellemében, a célcsoportja pedig gyermekek és fiatalok. A rendezvények csak részvételidíj-mentesek lehetnek. További részletek az ‘A benyújtott projektötletek kiválasztásának támogatási feltételei’ résznél találhatóak.

Ki áll a Meet and Code mögött?

A Meet and Code kezdeményezés mögött az SAP, a Német Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH (nonprofit Zrt.) és a TechSoup Europe hálózat helyi partnerei – Magyarországon a NIOK Alapítvány – állnak.

Az SAP segíti teszi a Meet and Code megvalósítását pénzügyi támogatás és a nonprofit szervezetek számára nyújtott források révén. A kezdeményezést a Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH dolgozta ki. Ő felelős a projektek kiválasztásáért Németországban, Ausztriában és Svájcban, valamint a projekt általános menedzsmentjéért, a TechSoup Europe hálózat helyi partnereinek finanszírozásáért. A TechSoup Europe partnerek a saját országaikban felelősek a kezdeményezés koordinációjáért és a támogatandó rendezvények kiválasztásáért. A Meet and Code-ot a Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits és az SAP közösen hozta létre.

Jelentkező szervezetek érvényesítése

A Meet and Code támogatásra pályázatot benyújtani kívánó szervezeteknek először regisztrálniuk kell a Meet and Code-ba, és érvényesítési eljáráson kell átesniük. Ezt az érvényesítést a TechSoup Europe hálózati partnere fogja elvégezni a pályázó szervezet országában.

A szervezet hivatalos képviselőinek meg kell adniuk a szervezet adatait, a rendezvényötletének részletes leírását és működő kapcsolattartási adatokat a projekttel kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázásához. A szervezetek egynél több rendezvényötletet is benyújthatnak, feltéve, hogy lényegesen eltérő projektek.

Pályázati határidő

A nonprofit szervezetek ötleteiket 08.06.2022 és 14.09.2022 között nyújthatják be. Ahhoz, hogy a helyi partner értékelni tudja a pályázatot, a benyújtott pályázatoknak teljesnek kell lenniük, a benyújtott és a helyi partner által összeállított összes igazoló dokumentummal. A helyi partner által történő értékelést lehetővé tevő meghatározó tényező a megadott adatok és a regisztráció lezárásáig benyújtott dokumentumok teljessége.

Egy rendezvényötlet értékelése

A benyújtott rendezvényötleteket a NIOK Alapítvány bírálja el. Legfeljebb négy hét elteltével a szervezet képviselője e-mailben értesítést kap, hogy a beadott ötlet támogatásra vagy elutasításra kerül.

Amennyiben az ötlet elutasításra került, a NIOK Alapítvány – kérésre – megosztja az elutasítás okát a pályázó kapcsolattartójával. Módosítás után újra be lehet nyújtani az ötletet, de ha megint elutasításra kerül, akkor már nem lehet újra benyújtani.

A rendezvénytrev beküldésével a pályázó elfogadja, hogy minden elfogadott és támogatott rendezvény publikálásra kerül a www.meet-and-code.org oldalon, és bárki által megtekinthető lesz.

A támogatott rendezvények megvalósításának időtartama

A támogatott rendezvényt 2022. szeptember 1. és október 31. között kell megtartani.

A támogatási összegről

Minden olyan rendezvényötlet, mely pozitív elbírálásban részesült, 400 € támogatást kap. A Haus Des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH és a NIOK Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben növelje vagy csökkentse a finanszírozás összegét.

A benyújtott projektötletek kiválasztásának támogatási feltételei

A beküldött rendezvényterveknek a következő alapvető feltételeknek kell megfelelnie:

 1. A beküldött rendezvényötleteknek inspirálniuk és bevezetniük kell a fiatalokat a technológia és programozás világába. A rendezvényeknek a digitális készségek (kódolás, robotika, IoT, mesterséges intelligencia stb.) témája körül kell forogniuk.
 2. A rendezvényeket 2022. szeptember 1. és október 31. között kell megvalósítani.
 3. A Meet and Code által támogatott rendezvényen való részvételnek ingyenesnek kell lennie a résztvevők számára.
 4. A rendezvények célcsoportja gyermekek és fiatalok.
 5. Az eseményt legalább 90 perces időtartamra kell tervezni. Ez az időkeret teljesíthető egy alkalommal vagy több alkalomra is felosztható.

Érvényesen pályázók: Csak nonprofit szervezetek nyújthatják be rendezvényterveiket a Meet and Code weboldalon keresztül.

 1. A rendezvényeket a pályázó nonprofit szervezet szervezi és vezeti, továbbá felel a projekt tervezéséért, szervezéséért, megvalósításáért és a beszámoló elkészítéséért.
 2. A támogatás csak olyan civilszervezeteknek kerül kifizetésre, amelyek bizonyítani tudják nonprofit státuszukat. Az erre irányuló dokumentumot (bírósági kivonat, cégkivonat vagy alapító okirat másolata) a pályázat beadásakor kell benyújtani.

Az alapfeltételek mellett a következő szabályoknak kell megfelelni 2022-ben:

Az eseményeket virtuálisan, részben virtuálisan vagy a helyszínen is meg lehet tartani.

A helyszíni rendezvények támogatási feltételei:

 • A benyújtó nonprofit szervezet felelős és felel az említett helyi szabályozások betartásáért.
 • Minden rendezvényen legalább 20 gyermeknek és fiatalnak kell részt vennie.
 • A támogatás kizárólag a benyújtott projektre használható fel.

A virtuális vagy részben virtuális rendezvények támogatási feltételei:

 • Az eseményeket virtuálisan vagy részben virtuálisan lehet végrehajtani.
 • Az eseményeket legalább 10 résztvevőre kell tervezni.
 • A rendezvények formája lehet:
  a) Élő esemény, pl. webinárium vagy virtuális kódolási műhely
  b) „Nem élő esemény” kötelező résztvevői interakcióval, pl. nyílt online tanfolyam élő kérdezz-felelek szekcióval.

Felhívjuk figyelmét, hogy a finanszírozás csak a rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra használható fel, azaz:

 1. oktatói, előadói díjakra;
 2. online oktatási eszközök licenszeire;
 3. oktatási anyagokra a résztvevők számára, beleértve a szállítási költségeket is, pl. könyvek vagy hardverek;
 4. kommunikációs költségekre a potenciális résztvevők eléréséhez, pl. szórólap, plakát, online marketing;
 5. professzionális külső támogatásra az online rendezvény lehetővé tételéhez, pl. technikai támogatás;
 6. terem- vagy helyiségbérleti díjra, pl. a műszaki infrastruktúra elhelyezéséért.

A NIOK Alapítvány saját döntése alapján határozza meg a támogatási összeget azt követően, hogy az adott szervezet megfelelt a kiválasztási kritériumoknak.

A szervező nem köteles indokolni az elutasítás okait, illetve a pályázónak nem jár automatikusan a támogatás, még ha teljesítette is a pályázati feltételeket.

Kizárási kritériumok

A következő rendezvényötletek nem jogosultak a támogatásra:

 • A nem az egyik résztvevő országban kifejlesztett és megvalósított rendezvények
 • Politikai vagy vallási kezdeményezések
 • Csak egyének számára előnyös projektek
 • Olyan projektek, amelyek nem kapcsolódnak a Meet and Code-hoz

Beszámolási és egyéb kötelezettségek

 1. A támogatott rendezvényekről

  Minden támogatott civilszervezet köteles rövid beszámolót készíteni. A beszámoló két kérdőívből áll; az egyiket a rendezvény előtt, a másikat utána kell kitölteni. Ugyanazt a kérdőívet kapja meg minden szervezet, függetlenül a rendezvények számától. A kérdőíveket a kapcsolattartó email címére küldjük ki 2022. szeptember 1-jét megelőzően.

  A beszámolónak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • A szervező szervezet nevét
  • A rendezvény címét
  • A rendezvény helyszínét
  • A rendezvény időpontját
  • A rendezvény jellegét
  • A résztvevők számát és nemét
  • A szervezet digitalizáltsági szintjének megbecslését
  • Visszacsatolást a Meet and Code Programról

  Ezen felül a szervezeteket megkérjük, hogy a rendevény résztvevőivel töltessenek ki egy hatásfelmérő kérdőívet a rendezvény előtt és után. Ennek a kérdőívnek a kitöltése nem kötelező.

  A rendezvényterv www.meet-and-code.org weboldalra feltöltése és a beszámoló során átadott anyagokkal, különösképpen a fotókkal és videókkal kapcsolatban a beszámolót készítő szervezetek kötelesek figyelembe venni a vonatkozó törvényeket, és mentesíteni a Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH-t és partnereit az esetlegesen harmadik fél által támasztott követeléstől és kártérítéstől, például szerzői jogok, márkavédjegyek és egyéb ipari tulajdonjogok megsértése miatt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételeken szereplők hozzájárulási nyilatkozatára szükség lehet (különös tekintettel a kiskorúakra, ahol a szülő beleegyezése szükséges).

  Amennyiben a Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH tudomására jut, hogy harmadik fél jogait megsértették, a szervezetet haladéktalanul felszólítjuk a kérdéses tartalom eltávolítására vagy törlésére. Ha a szervezet nem tesz eleget a felszólításnak, a Haus des Stiftens gGmbH intézkedik a törlésről. A jogsérelem miatti kártérítési igények kizárólag a tartalmat szolgáltató szervezetet terhelik.

 2. A pénzügyi források felhasználásáról; Adományozás megerősítése

  A Németországban, Ausztriában és Svájcban támogatásban részesült szervezeteknek adományozási igazolást kell beküldeni a Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profitsnak a Meet and Code kezdeményezésből kapott támogatásaik után. A más országokban elnyert támogatások tekintetében a helyi szervezők saját hatáskörben dönthetik el, hogy kérnek-e adományozási igazolást.

 3. A benyújtási határidő

  Az adományozási igazolást a támogatott civilszervezetek a rendezvény megvalósításától számított 14 napon belül készítik el és nyújtják be, míg a beszámolót az eseményt követő 48 órán belül.

 • Nyeremények: Minden kategóriából a három legjobb meghívást kap az online vagy a helyszíni záróeseményre. Ez a záróesemény különböző programokat és workshopokat is magába foglal. Szervezetenként két képviselő vehet részt az eseményen. Helyszíni zároesemény esetén az útiköltséget és a szállást a szponzor biztosítja. Ezen felül minden kategória győztese 2.000 euró nyereményben részesül.
 • Jogorvoslat és felelősség: A szervező nem vállal felelősséget a záróeseményre történő utazás során történtekkel kapcsolatban. Jogorvoslatnak helye nincs.
 • Kommunikáció

  A NIOK Alapítvány a fent említett beszámolókat és felmérési eredményeket, valamint a szervezetek által biztosított további információkat, fotókat, videókat, logókat vagy egyéb anyagokat, a díjprogramban résztvevőkről és a nyertesekről és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényekről szóló információkat felhasználhatja a saját Meet and Code beszámolója részeként. A résztvevő szervezetek a rendezvényötlet beküldésével engedélyezik ezen információk használatát nyilvános kommunikációnkban.

  Minden, az SAP által támogatott szervezet köteles használni a Meet and Code logót a PR-tevékenységekhez. Kérjük, kövesse az arculati kézikönyvet a logó helyes használatához, melyet megtalálhatnak a meet-and-code.org weboldalra bejelentkezés után a Letöltések menüpontban. A logo használatát dokumentálni kell a contact@meet-and-code.org címre küldött emaillel.  Ezen túl bíztatunk minden szervezetet, hogy használja a kezdeményezés hashtag-jét (#meetandcode #codeEU és #sap4good) a közösségi média felületeiken. A Meet and Code létrehoz egy közösségi média falat, amelyen minden, az említett hashtaggal ellátott poszt megjelenik, s mely megtalálható lesz a Meet and Code weboldalon.

  Kötelezettség; felelősség

  A Meet and Code az EU Code Week során, azt erősítve igyekszik ezt a kezdeményezést népszerűsíteni egész Európában. Ezért bátorítunk minden támogatott szervezetet, hogy Meet and Code rendezvényeiket regisztrálják az EU Code Week weboldalán is.

  A pályázó civilszervezet felelős a projekt megvalósításáért. A kezdeményezés partnerei semmilyen módon nem vállalnak kötelezettséget és felelősséget a projekt vagy annak végrehajtása tekintetében. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a résztvevők, harmadik személyek vagy jogi személyek által a regisztráció, illetve a projekt végrehajtása során elszenvedett károkért, veszteségekért, sérülésekért vagy nem teljesítésért. A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a projektben résztvevő pályázók jogi, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos kötelezettségeinek tekintetében, függetlenül attól, hogy a kötelezettségek támogatási forrásokhoz kapcsolódnak-e vagy sem.

  A kezdeményezésben résztvevő partnerek nem vonhatók felelősségre a részvétellel kapcsolatban, illetve a Meet and Code kezdeményezéssel kapcsolatos anyag letöltése során a számítógépekben történt károkért.

  Meg nem valósuló projektek; Fennmaradó támogatások

  Ha egy projekt nem valósul meg, vagy a projekt végrehajtását követően megmaradnak támogatási összegek, ezt késedelem nélkül jelenteni kell a NIOK Alapítvány felé, és javaslatot lehet tenni hasonló rendezvény támogatására.

  A NIOK Alapítvány döntésétől függően a fennamradó összeget vagy vissza kell utalni a NIOK Alapítvány részére, vagy pedig az adott naptári évben a program szabályai szerint (programozási témák) kell felhasználni. Utóbbi esetben a pályázók felelősséget vállalnak arra, hogy a fennmaradt összeget csakis a rendezvény céljaira fordítják. A pénzügyi források felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettség továbbra is fennáll.